Lütfen bekleyiniz...

 

Trafik ve Kasko Sigortası

Araç sahipleri tarafından yaptırılması zorunlu kılınmış olan, aracın hasara uğraması durumunda karşı tarafa verilebilecek bedeni ve maddi zararların güvence altına alınması için yaptırılan bir sigorta türüdür.
Trafik Sigortası​​​

Araç sahipleri tarafından yaptırılması zorunlu kılınmış olan, aracın hasara uğraması durumunda karşı tarafa verilebilecek bedeni ve maddi zararların güvence altına alınması için yaptırılan bir sigorta türüdür. Trafik sigortası yaptırılması kanun ile zorunlu kılınmıştır. Dolayısıyla trafik sigortası yaptırmayan araçların trafiğe çıkmaları yasaklanmıştır. Sigortanın zorunlu olmasının dışında, hasarları karşılaması açısından kaza yapan araç sahiplerini maddi olarak korur.

Trafik sigortası olmayan veya sigorta süresi sona ermiş olan araçlar tespit edilmesi durumunda trafiğe çıkmaları engellenir. Trafik sigortası süresi içerisinde yenilenmelidir. Sigortasız oldukları tespit edilen araçlar trafik şube otoparklarına çekilir. Aynı zamanda cezai işlem uygulanır. Aracın geri alınabilmesi için trafik sigortasının yapılması gerekmektedir. Trafik sigortası belgesi ibraz edilerek araç otoparktan geri alınabilmektedir. Bu durumda aracın otoparkta kaldığı süre zarfında işleyen otopark ücreti de ödenmektedir.
Trafik sigortasındaki limitler kaza durumuna göre değişkenlik göstermektedir. Oluşan kazada can kaybı varsa, ölen kişinin yakınlarına verilmesi gereken tutar farklıdır. Yaralı olması durumunda hastane masrafları için ödenecek tutar daha farklıdır. Oluşan kazada herhangi bir yaralanma veya can kaybı yok ise, sadece maddi hasar varsa bu durumda yine ödenecek tutar farklılık göstermektedir. Trafik sigortası tutarları yer yıl güncellenmektedir.

Trafik sigortası bir kazada meydana gelebilecek tüm zararları ödemez. Kişinin ödemiş olduğu prim, trafik sigortası yapılma durumları, miktarı ve sigorta şirketinin belirlemiş olduğu üst limitler dâhilinde gerekli ödemeleri yapar.
Trafik sigortası kaskodan farklı bir sigortadır. Sürücünün karşı tarafa vermiş olduğu hasarları karşılama imkânı sunar. Kaza anında oluşan hasarların poliçede yazan teminat miktarı kadarını karşılar. Trafik poliçesi ile ilgili teminatlar ve teminat limitleri Hazine Müsteşarlığı’nca belirlenmektedir. Sigorta şirketleri, sigorta hesaplama işlemlerini açıklanan bilgiler doğrultusunda ve verdikleri ek hizmetleri de ilave ederek hesaplarlar. Trafik sigortası hesaplamalarında dikkat edilen bir diğer husus da aracın markası, plakası ve aracın ne amaçla kullanıldığıdır.

Trafik sigortasında verilen ve hayati trafik sigorta önemi taşıyan en değerli üç teminat şu şekildedir;
1. Kişi başına verilen ölüm ve tedavi teminatı; kazanın oluşması durumunda hasar gören her bir kişi için verilecek olan ölüm ve tedavi masraflarını içerir.
2. Kaza başına verilen ölüm ve tedavi teminatı; bir kazadaki her bir kişinin vefat ve tedavi masraflarını içerir.
3. Araç ve kaza maddi hasar teminatı; oluşan bir hasar durumunda, kazadaki karşı tarafa verilen maddi zararların karşılanmasını içerir.
– Trafik sigortası, araç sürücüsünün üçüncü kişilere verdiği zararları karşılamaktadır. Kişinin kendisine gelen zararları karşılamaz.
– Trafik sigortası, sigorta ettirenle elli bir dereceye kadar yakın olan kişilere gelen zararları kapsamamaktadır.
– Alkollü araç kullanılması durumunda, meydana gelen hasarın trafik sigorta koşulları dâhilinde olabilmesi için, oluşan kazanın sürücü alkollü olmaması durumunda da gerçekleşebilecek nitelikte olması gerekmektedir.
Trafik sigortası sadece maddi hasarları karşılamaktadır. Herhangi bir manevi tazminat taleplerini karşılamamaktadır.

https://www.oguzbekisigorta.com/uploads/trafik-kasko-sigortasi-triangel-2.png
https://www.oguzbekisigorta.com/uploads/trafik-kasko-sigortasi-triangel.png
https://www.oguzbekisigorta.com/uploads/trafik-kasko-sigortasi-triangel-1.png
Kasko Sigortası

Kasko, otomobil sigortalarından bir tanesidir ve amacı, sigorta ettirene ait aracın uğrayacağı zararların karşılanmasını sağlamaktır. Herhangi bir motorlu kara taşıtının sigortalının iradesi dışında hasara uğraması, yanması, çalınması vb. durumlarda, sigortalıya tazminat ödenmesini sağlamak için yapılır.

Kasko karşı araçtaki hasarı değil, sigortalıya ait araçtaki hasarı teminat altına alır. Araç kasko sigortasının amacı, sigorta ettirene ait motorlu aracın uğrayacağı zararları tazmin etmektir.

Bu nedenler trafik sigortası karşı tarafı ve üçüncü kişileri korurken, kasko sigortası aracınızı ve bütçenizi güvence altına alır. Kaza ve hasar durumlarında kasko sayesinde büyük maliyetlere katlanmak zorunda kalmazsınız.

Kasko isteğe bağlı bir sigorta türüdür. Aracın yanması, çalınması gibi standart teminatlar dışında sigortalının talebi doğrultusunda ek teminatlar ile sigorta kapsamı genişletilebilir. İhtiyacınız olan teminatlara göre kasko poliçenizi belirleyebilir, kapsamını siz seçebilirsiniz. Aynı zamanda sigorta şirketlerinin teminatları belirlediği kasko ürünlerini arasından ihtiyacınıza karşılık vereni rahatlıkla seçebilirsiniz. Poliçede aksi belirtilmediği sürece kasko sadece Türkiye sınırları içinde geçerlidir.

Kasko sigortası ödemenin yapıldığı tarihte başlar. Eğer poliçe tutarı taksitle ödenecekse peşinatın ödendiği gün sigorta başlar. Kasko sigortasının başlangıcı ve bitişi taraflar arasında aksi kararlaştırılmadıkça, Türkiye sınırları içinde, Türkiye saati ile 12.00’de başlar ve bitim günü aynı saatte sona erer. Kasko sigortasında, sigorta ettiren araca zarar verici olayın yaşandığı günden itibaren 5 iş günü içinde rizikonun gerçekleştiğini sigortacıya bildirmekle yükümlüdür.
Rizikonun gerçekleşmesi halinde, sigortacı hasar ile ilgili belgelerin kendisine verilmesinden itibaren en geç 15 gün içerisinde hasar ve tazminat miktarını sigortalıya bildirmek zorundadır.