Lütfen bekleyiniz...

 

Hayat Sigortası

Hayat Sigortası, yaşamını kaybetmen durumunda yakınlarının, daimi bir sakatlık ya da kritik hastalık durumunda ise hem senin hem de yakınlarının yaşam standartlarını ekonomik açıdan korumanı ve sevdiklerinin geleceğini güvence altına almanı sağlar.
Hayat Sigortası​​​

Hayat Sigortası, yaşamını kaybetmen durumunda yakınlarının, daimi bir sakatlık ya da kritik hastalık durumunda ise hem senin hem de yakınlarının yaşam standartlarını ekonomik açıdan korumanı ve sevdiklerinin geleceğini güvence altına almanı sağlar.

Hayat sigortalarımızın ana teminatı vefat olmakla birlikte, farklı ürünlere göre değişiklik gösteren ek teminatlarımız aşağıdaki gibidir:

 • Vefat Teminatı (Ana Teminat)
  Herhangi bir nedenden dolayı vefat halinde, sevdiklerine poliçende belirtilen teminat tutarı kadar tazminat ödemesi yapılır.
 • Kaza Sonucu Vefat Teminatı
  Kaza sonucu ya da kazaya bağlı nedenlerle, derhal veya kaza tarihinden itibaren bir yıl içinde vefat halinde poliçede gösterilen lehtarlara, yoksa kanuni hak sahiplerine ödenecek ölüm tazminatı ile sevdiklerini kimseye muhtaç etmeden, standartlarını koruyarak yaşamlarını sürdürmelerini sağlar.
 • Kaza Sonucu Maluliyet Teminatı
  Sigortalının kaza sonucu, derhal ya da kazaya bağlı nedenlerle iki yıl içinde sürekli sakat kalması halinde tıbbi tedavinin sona ermesini ve daimi maluliyetin kat’i surette tespitini müteakip sürekli sakatlık tazminatı ödenir.
 • Hastalık Sonucu Maluliyet Teminatı
  Sigorta süresi içinde teşhis edilen​ bir hastalık sonucu, teşhis tarihinden itibaren bir sene içinde daimi maluliyet oluşması durumunda tazminat ödemesi yapılır.
 • Kanser Koruma Teminatı*
  Sigorta süresi içerisinde kanser riskinin gerçekleşmesi durumunda, teminat tutarı kadar ödeme sana yapılır.
 • Tehlikeli Hastalıklar Teminatı*
  Tehlikeli hastalıklar teminatı kapsamında, kanser dâhil 17 tehlikeli hastalık teminatı** sunuyoruz. Teminat kapsamındaki riskin gerçekleşmesi durumunda teminat tutarı sana ödenir.
 • İstem Dışı İşsizlik Ek Teminatı (Bordrolu Çalışanlar İçin)
  Kredim Güvende ürünümüz kapsamında, işverenin tarafından herhangi bir kasıt veya kusurun olmaksızın işten çıkartılman halinde (haklı sebepler hariç), kredi taksitlerin birbirini takip eden azami 6 ay boyunca teminat limitleri ile özel şartlar dâhilinde ödenir.
https://www.oguzbekisigorta.com/uploads/hayat-sigortasi-triangel-2.png
https://www.oguzbekisigorta.com/uploads/hayat-sigortasi-triangel.png
https://www.oguzbekisigorta.com/uploads/hayat-sigortasi-triangel-1.png
Hayat Sigortasından Kimler Yararlanabilir?

Sigortalı yaşı teminat içeriğine göre değişiklik gösterebilmektedir. Genellikle 18-60 yaşları arasında bulunan herkes hayat sigortalarımızdan yararlanabilir. Tehlikeli hastalıklar teminatlı ürünlerimizden 18-60 yaşları arasında, tanı, teşhis ya da tedavi aşamasında herhangi bir hastalığı bulunmayan herkes; kanser teminatlı ürünlerimizden ise 18-55 yaşları arasında, tanı, teşhis ya da tedavi aşamasında herhangi bir hastalığı bulunmayan, daha önce kanser teşhisi konulmamış ve/veya kanser tedavisi görmemiş herkes yararlanabilmektedir.

* Poliçe başlangıç tarihinden itibaren 90 gün bekleme süresi vardır. Sigortalının, hastalık teşhisini takip eden 30 gün içinde hayatta kalması durumunda teminat geçerlidir.

** Kanser Dâhil 17 Tehlikeli Hastalık Teminatı kapsamı aşağıdaki gibidir:

1. Kanser
2. Kalp krizi
3. İnme
4. Kronik böbrek yetmezliği
5. Koroner arter bypass ameliyatı
6. Önemli organ nakli
7. Körlük
8. İyi huylu beyin tümörü
9. Kalp kapağı cerrahisi​
10. Terminal karaciğer yetmezliği
11. MS (Multipl Skleroz)
12. Sağırlık
13. Ciddi kafa travması
14. Konuşma kaybı
15. Ciddi yanıklar
16. Koma
17. Parelizi​

Hayat Sigortası Vergi Avantajı

​​Hayat sigortaları ile ilgili olarak ilgili kanun gereği ödenen primler belirli oranlarda gelir vergisi matrahından indirilebilmektedir. Buna göre;

Ücretliler Açısından: ​
​6327 sayılı Kanunun 5 inci maddesiyle Gelir Vergisi Kanununun 63 üncü maddesinin birinci fıkrasının (3) numaralı bendinde yapılan değişiklik uyarınca, 01.01.2013 tarihinden itibaren, vergiye tabi ücret matrahının tespitinde, şahıs sigortaları için ödenen primlerin, elde edilen ücretin % 15’ine kadar olan kısmı ücret matrahının tespitinde indirilebilecektir. (GVK md.63/3).

Vergiye tabi ücret matrahının tespitinde dikkate alınacak sigorta primleri; sigortanın Türkiye’de kâin ve merkezi Türkiye’de bulunan bir emeklilik veya sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması şartıyla; ​

 • Ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait birikim priminin alındığı hayat sigortası poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primlerin %50’si ile
 • Ölüm, kaza, sağlık, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primlerden oluşur.

İndirim konusu yapılacak primlerin toplamı, ödendiği ayda elde edilen ücretin %15’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşamayacaktır. Yıl içinde asgari ücret tutarında meydana gelebilecek değişiklikler, indirim yapılacak tutarların hesabında dikkate alınacaktır​.

Prim İadeli Hayat Sigortası

Hem sigorta yaptırmak istiyorum hem de risk gerçekleşmezse ödediğim primler avantaja dönüşsün diyenler için ise “Prim İadeli Ürünler”

Yaşam Kaybı Teminatı

Giriş yaşı, cinsiyet ve ödenen prime bağlı olarak belirlenen teminat sayesinde sevdiklerinizi güvende tutmanın verdiği iç huzuru yaşarsınız.

Süre Sonu Prim İadesi Teminatı

Sigorta süresi sonuna prim borcu olmaksızın ulaşılması ve sigorta süresi içinde yaşam kaybı riskinin gerçekleşmemesi halinde poliçe için ödenen primlerin tamamı hiçbir kesintiye uğramaksızın iade edilir.

Dövize Endeksli

Poliçede belirtilen tutarlar ABD Doları cinsinden belirlenir, bununla birlikte tüm ödemeler Türk Lirası cinsinden gerçekleştirilir. ABD Dolarının Türk Lirasına çevrilmesinde, ödeme tarihindeki TCMB efektif döviz satış kuru kullanılır.

Vergi Avantajı

Prim İadeli Hayat Sigortası, birikim özelliği taşımayan bir hayat sigortası olduğundan, ödediğiniz primlerin tamamını vergi indiriminde kullanma hakkına sahipsiniz.

Cayma Hakkı

Sigortanın yürürlüğe girmesini takip eden ilk 30 gün içinde tercih ederseniz poliçenizi sonlandırarak cayma hakkınızı kullanabilirsiniz. Poliçe başlangıcında ABD Doları olarak belirlenip ancak Türk Lirası cinsinden ödediğiniz ilk prim yine Türk Lirası cinsinden kesintisiz olarak iade edilir.