Lütfen bekleyiniz...

 

Bireysel Emeklilik Sistemi

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), emeklilik döneminde ek gelir sağlayarak refah seviyeni arttırmanı sağlayan, sosyal güvenlik sistemini tamamlayan bir sistemdir. Sistemde en az 10 yıl kalarak ve 56 yaşını tamamlayarak emekliliğe hak kazanabilirsin.
Bireysel Emeklilik

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES), kişilerin aktif çalışma yaşamları süresince yaptıkları tasarrufları uzun vadeli yatırıma yönlendirerek emeklilik dönemlerinde yaşam standartlarını koruyabilecekleri bir gelir elde etmelerini sağlayan özel emeklilik sistemidir. Kişiler bu sisteme gönüllü katılarak, sosyal güvenlik sisteminin sağladığı emeklilik gelirine ek bir gelir oluşturur.

4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu uyarınca yürürlüğe giren ;
BES; Tasarrufların toplanması, değerlendirilmesi ve kişiye toplu paraya da maaş ödenmesi esasına dayanır.
BES; Sosyal Güvenlik Kurumunda mevcut olan sağlık hizmetleri veya diğer hizmetleri sunmaz.
BES, Şuan için zorunlu sosyal güvenlik sisteminin alternatifi değil, tamamlayıcısıdır.

Nasıl bir emeklilik hayal ediyorsunuz?
Tasarruflarınızı nasıl yapıyorsunuz?
Tasarrufa ne kadar ayırıyorsunuz?
Bugün tasarruf yapmak isteseydiniz ne için ederdiniz?

https://www.oguzbekisigorta.com/uploads/bireysel-emeklilik-triangel.png
https://www.oguzbekisigorta.com/uploads/bireysel-emeklilik-triangel-1.png
https://www.oguzbekisigorta.com/uploads/bireysel-emeklilik-triangel-2.png
Devlet Katkısı​​​

Devlet katkısı, 4632 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesine göre devlet tarafından katılımcının bireysel emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı, bireysel emekliliğin teşvik edilmesine yönelik olarak devletin tüm bireysel emeklilik katılımcılarına (işveren grup emeklilik planına dâhil olan katılımcılar hariç) belirli bir oranda yapacağı destek ödemesidir. Bu ödeme, devlet tarafından katılımcıların bireysel emeklilik hesaplarına yatırılmaktadır.

Devlet katkısı, bireysel emeklilik sözleşmesi adedi değil, katılımcı bazında ödenmektedir. Dolayısıyla, katılımcı birden fazla bireysel emeklilik sözleşmesine sahip olsa da kendisine ödenecek olan devlet katkısı, tüm sözleşmeler için toplamda yıllık brüt asgari ücretin %25’ini geçemeyecek şekilde, yapılan ödeme tutarına bağlı olarak oransal biçimde sözleşmelere dağıtılacaktır.

Katılımcının katkı payı üzerinden hesaplanan devlet katkısı, yine katılımcının bireysel emeklilik şirketindeki var olan hesapları altında bir alt hesaba yatırılacaktır. Devlet katkısı, katkı payı ödemelerinden ayrı olarak takip edilecek ve Hazine Müsteşarlığı’nca belirlenen esaslara göre emeklilik şirketi tarafından kurulan fonda, kişisel fon karmasından ayrı olarak yatırıma yönlendirilecektir.

01.01.2013’ten önce sisteme dâhil olan katılımcıların devlet katkısına hak kazanmasına yönelik bir defaya mahsus olmak üzere ek bir avantaj sunulmuştur. Buna göre, katılımcıların tasarının yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç yıl sistemde kalmak ön koşuluyla, sözleşme yürürlük tarihi ile 01.01.2013 tarihi arasında geçirdikleri süre üzerinden;

3 yıldan fazla 6 yıldan az bulunan katılımcılara 1 yıl,

6 yıldan fazla 10 yıldan az bulunan katılımcılara 2 yıl,

10 yıldan fazla bulunan katılımcılara 3 yıl ek süre eklenir.​